MP145,MP258 ขึ้น E4และE16

กดปุ่ม stop/reset ค้างไว้ 5-10 นาทีหรือจนกว่า จะเปลี่ยนจากE4และE16 ไปเป็นเลข 1
mp258 ,e4,e16,canon
(เครื่องจะไม่วัดระดับหมึกครับ)แต่ถ้าใช้ตลับแบบเติมอยากให้โชว์ระดับหมึกก็
ปิดเครื่อง
      1.กดปุ่มพาวเวอร์ค้างไว้
      2.เสียบปลั๊กแล้วกดปุ่ม stop /reset สองครั้ง แล้วปล่อยมือพร้อมกัน
      3.รอจนกว่าเครื่องจะขึ้นเลข 0 ครับ แล้วกดเครื่องหมาย + ให้หน้าจอเป็นเลข 1
      4.กดปุ่ม color 2 ครั้ง และปุ่ม พาวเวอร์ 1 ครั้ง รอจนกว่าเครื่องจะปริ๊นกระดาษออกมา 2 แผ่น
      5.เปิดฝาเครื่อง ถอดตลับทั้งสองออก ปิดฝา ปิดเครื่อง
      6.เปิดเครื่องรอเครื่องขึ้นเลข 1 เปิดฝาใส่ตลับ (เรียบร้อย)
      7.ลองสั่งปริ๊นเครื่องจะโชว์ระดับหมึกเต็ม

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...